Η σκηνή του εγκλήματος, το θύμα και ο ύποπτος

physical-evidence-triangle

   Το πρώτο εγκληματολογικό εργαστήριο ιδρύθηκε το 1910 στη Λυών της Γαλλίας από τον Edmond Locard. Σύμφωνα με την «αρχή της ανταλλαγής» του Locard, είναι αδύνατο για τους εγκληματίες να ξεφύγουν από τον τόπο του εγκλήματος χωρίς να αφήσουν πίσω τους ίχνη αποδεικτικών στοιχείων. Ίχνη που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συνδέσουν τον ύποπτο με το θύμα ή τη σκηνή του εγκλήματος.

   Με αυτά τα στοιχεία, μπορεί επίσης να εξαιρεθεί ο ύποπτος από την έρευνα ή ακόμα να αθωωθεί κάποιος που καταδικάστηκε άδικα. Αυτή η αρχή δημιούργησε τις εγκληματολογικές επιστήμες, οι οποίες είναι οι μέθοδοι για την ανάπτυξη και την ανάλυση φυσικών αποδεικτικών στοιχείων από τόπους εγκλήματος με σκοπό την επίλυσή του.

   Η εγκληματολογική επιστήμη (forensic science) δεν πρέπει να συγχέεται με την εγκληματολογία (criminology), η οποία αναπτύσει θεωρίες για να εξηγήσει το έγκλημα ως κοινωνικό φαινόμενο.

   Η διερεύνηση σκηνής εγκλήματος, η οποία εκτελείται από ειδικούς, γνωστούς ως ερευνητές σκηνής εγκλήματος, περιλαμβάνει την τεκμηρίωση, την καταγραφή και την προσεκτική συλλογή τέτοιων αποδεικτικών στοιχείων, τα οποία στη συνέχεια αναλύονται στα εργαστήρια. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτα είναι τα μόνα αδιαμφισβήτητα στοιχεία που παρουσιάζονται στο δικαστήριο.

   Επειδή σπάνια υπάρχουν περισσότερες από μία ευκαιρίες απόκτησης αποδεικτικών στοιχείων από έναν τόπο εγκλήματος, η έρευνα πρέπει να είναι μεθοδική και πλήρης. Μετά από προκαταρκτική έρευνα, ο τόπος του εγκλήματος τεκμηριώνεται με τη χρήση φωτογραφίας (και βίντεο), τη σχεδίαση σκίτσων και την λεπτομερή καταγραφή του χώρου και των πειστηρίων. Οι ερευνητές συλλέγουν και καταγράφουν προσεκτικά τα αποδεικτικά στοιχεία που μπορεί να έχει αγγίξει ή να έχει «μολύνει» μικροσκοπικά ο ύποπτος ή οι ύποπτοι.

   Ο στόχος της έρευνας είναι στην ουσία η ανακατασκευή του εγκλήματος, δηλαδή η γνώση της σειράς των γεγονότων που περιβάλλουν τη διάπραξη ενός εγκλήματος χρησιμοποιώντας απαγωγικό και επαγωγικό συλλογισμό, φυσικά αποδεικτικά στοιχεία, επιστημονικές μεθόδους και τις αλληλεπιδράσεις τους.