Έρευνα σκηνής εγκλήματος

types-of-physical-evidence

   Η σελίδα αυτή είναι το αποτέλεσμα μιας προσπάθειας να καταγραφούν οι διαδικασίες που εφαρμόζονται κατά την έρευνα μιας σκηνής εγκλήματος. Να περιγραφούν όλα τα βήματα που ακολουθούνται από την ασφάλιση της σκηνής, μέχρι την τεκμηρίωσή της και τη συλλογή και φύλαξη των ιχνών και των πειστηρίων.

   Έχει καταβληθεί προσπάθεια αυτό να γίνει με απλό τρόπο με τη μορφή μαθημάτων. Παρόλα αυτά, σε πολλά σημεία, ιδιαίτερα στην παρουσίαση των διαφόρων ιχνών και πειστηρίων και στον τρόπο που αυτά αξιοποιούνται από τους ερευνητές, περιέχονται έννοιες φυσικής, χημείας, βιολογίας και λοιπών επιστημών, που χρησιμοποιούνται στην εγκληματολογική επιστήμη.

   Η εγκληματολογική επιστήμη (forensic science) δεν πρέπει να συγχέεται με την εγκληματολογία (criminology), η οποία αναπτύσσει θεωρίες για να εξηγήσει το έγκλημα ως κοινωνικό φαινόμενο.

   Ο σκοπός είναι να κατανοήσει ο αναγνώστης το "γιατί" πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα με συγκεκριμένο τρόπο, ποιες είναι οι βέλτιστες διαδικασίες και ποιοι είναι οι κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν στο δικαστήριο ή στο εργαστήριο αν π.χ. κάποιο πειστήριο δεν τεκμηριωθεί ή δε συσκευαστεί σωστά.

   Να γίνει επίσης κατανοητή η σημασία που έχουν για την εξιχνίαση του εγκλήματος και την καταδίκη ή αθώωση ενός υπόπτου, πράγματα που δεν συλλέγονται και δεν συσκευάζονται, αλλά πρέπει να καταγραφούν και να τεκμηριωθούν στη σκηνή. Τέτοια είναι π.χ. η θέση και η κατάσταση αντικειμένων, οι αποστάσεις των πειστηρίων από το θύμα ή μεταξύ τους, διάφορες οσμές ή ήχοι, το σχέδιο που δημιουργούν οι κηλίδες αίματος κλπ.

   Η σελίδα περιλαμβάνει επίσης ιστορίες εγκλημάτων, σε πολλές από τις οποίες δεν εφαρμόστηκαν σωστές διαδικασίες, με αποτέλεσμα να μείνει το έγκλημα ανεξιχνίαστο ή ακόμη χειρότερα να καταδικαστούν αθώοι. Σημαντικό εδώ είναι να καταλάβει ο αναγνώστης την αναγκαιότητα της σωστής φύλαξης και διατήρησης των πειστηρίων ώστε να γίνει δυνατή η εκμετάλλευσή τους σε μελλοντικό χρόνο (χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το DNA).

   Ο στόχος είναι το περιεχόμενο της σελίδας να παραμείνει δυναμικό και να συνεχίσει να ενημερώνεται με την παρουσίαση περισσότερων μαθημάτων και εγκλημάτων, καθώς και την προσθήκη βιογραφιών των εγκληματολόγων που αναφέρονται σε αυτά.

   Αν ο αναγνώστης εντοπίσει κάποιο σφάλμα, παρακαλείται να το αναφέρει χρησιμοποιώντας την φόρμα επικοινωνίας.